פוליטיקאי אינו חייב להיות משעמם
הוא יכול גם להיות קצת אחר...

אם נרצה או לא, הפוליטיקאים הם אלו שמעצבים את חיינו. אז אם אתם רוצים להשפיע על החיים בישראל ולהיות בקשר ישיר ואישי איתי - החבר שלכם בכנסת, זה שלא עושה חשבון ושם להם את כל האמת בפנים - בואו לקחת חלק במהפכה: הצטרפו אליי לדרך, התפקדו לליכוד וסייעו לי להתברג גבוה כדי שביחד נוכל להשפיע!

בואו והתפקדו לליכוד

  • ויחד נשים ל כ-ו-ל-ם את האמת בפנים
  • אורן חזן

פרטיים אישיים:

פרטי בן\בת הזוג:

פרטי תשלום:


מאשר\ת את התקנון ורוצה להתפקד

תקנון:

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בליכוד, תנועת לאומית ליברלית.
אני מצהיר בזה כדלקמן: אני מזדהה עם מטרותיה של תנועת הליכוד, איני חבר/ה במפלגה אחרת, ולא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון.
ידוע לי, כי דמי החבר הינם שנתיים וכי תשלומם יעשה אחת לשנה באמצעות הוראת קבע בהרשאה לחיוב חשבוני בבנק או כרטיס אשראי שלי וכי לא תישלח לי הודעה מיוחדת לפני החיוב.
ידוע לי כי דמי החבר השנתיים הינם סך של 64 ש"ח ליחיד וסך של 96 ש"ח לזוג וכן כי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להוראות חוקת תנועת הליכוד.
אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בליכוד, תנועת לאומית ליברלית.
כמו כן אני מרשה לתנועת הליכוד להעביר לחברי התנועה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.